Artikel 17. Toepasselijk recht

1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt beheerst door het Nederlandse recht.

Terug naar algemene vorwaarden

blouse
bodywarmer