Artikel 11. Klachten

1. Klachten op de uitvoering van werkzaamheden, leveringen en op facturen dienen per aangetekend schrijven uiterlijk binnen 8 dagen na oplevering van het werk of zaak, door de opdrachtgever bij ons te zijn ingediend. Bij gebreke daarvan wordt de opdrachtgever geacht het opgeleverde c.q. afgeleverde te hebben goedgekeurd.

2. Klachten kunnen niet worden ingebracht tegen opgeleverde, afgeleverde, in gebruik genomen, verbruikte of door de opdrachtgever vervreemde zaken.

3. Klachten geven de opdrachtgever geen recht om betaling van niet getwiste gedeelten van onze vordering op te schorten.

Terug naar algemene voorwaarden

blouse
bodywarmer