Artikel 1. Defenities

1. Opdrachtgever: Een natuurlijk of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer een opdracht heeft gegeven tot het leveren van producten, de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden.

2. Opdrachtnemer: Een natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht als bedoeld onder punt a. van dit artikel heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.

Terug naar algemene voorwaarden

blouse
bodywarmer